Välkommen till hemsidan för utbildning i hjärt-lungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR

Även i en akut HLR-situation ska teamet eftersträva att följa gällande hygienrutiner och använda handsprit, handskar och skyddsförkläden. Bord och utrustning som kommer i kontakt med barnet ska rengöras och spritavtvättas enligt lokala rutiner.

Grundinställningen är att invasiva åtgärder ska genomföras under renast möjliga förhållanden. I undantagsfall kan det vara motiverat att göra viss avkall på detta, men även i den mest akuta situationen bör rengöring och sterila handskar hinnas med.

Det är viktigt att följa hygienrutiner även under neonatal HLR

BildF14