Barn som raskt hämtar sig efter en kortare period med andningsstöd, etablerar stabil egenandning och vars tonus visar tydlig tendens till normalisering, kan efter avslutad HLR-insats vårdas hud-mot-hud hos mamma och  partner på förlossning och BB. Dessa barn har god prognos, men kan vara fortsatt medtagna under perioden direkt efter födseln och därför ha ökat behov av god omvårdnad och övervakning, inklusive hjälp med värmereglering och optimalt position för att underlätta fri luftväg. Om barnet föds efter en långdragen förlossning kan dess glykogendepåer vara tömda, och barnet löpa risk för hypoglykemi, särskilt om det är litet, för tidigt fött eller tillväxthämmat.

Det är lämpligt att ansvarig läkare gör en eller flera uppföljande kontroller under de första timmarna efter födseln och viktigt att barnet bedöms regelbundet av kompetent personal.

  1. Placera barnet hud mot hud hos mamma (eller partner). Under vård hud-mot-hud fungerar föräldern som både värmekälla och övervakning. Barnets energiförbrukning för att hålla kroppstemperaturen minskar, med minskat andningsarbete och glukosförbränning, så att barnet lättare återhämtar sig.
  2. Var noga med att barnet placeras optimalt för att hålla fri luftväg och instruera föräldrarna hur de ska hålla sitt barn.
  3. Det är extra angeläget att uppmuntra och ge stöd för tidig amning för dessa familjer. Moderns bröstmjölksproduktion stimuleras av den frisättning av oxytocin som sker under vård hud-mot-hud. Innan amningen är etablerad kan mamman handmjölka brösten och ge mjölken på sked/kopp om så är nödvändigt.
  4. Överväg kontroller av blodsocker, särskilt efter en mer långdragen asfyxisituation, men undvik utdragen provtagning om de initiala proverna är normala. Sörj för adekvat per oral näringstillförsel.

För barn som behövt mer omfattande insatser se Efter allvarlig asfyxi

bildE1

Barn som svarar snabbt på andningsstöd, och redan efter någon minuts ventilation på mask drar egna andetag och börjar normalisera tonus, kan efter avslutad HLR-insats vårdas i hud-mot-hud under noggrann observation