Säkerställ fungerande ventilation

Om hjärtfrekvensen stiger är det ett kvitto på en fungerande ventilation och att ett effektivt gasutbyte över alveolärväggen uppnåtts.

Fortsätt ventilera tills barnet andas regelbundet. Då är hjärtfrekvensen tydligt över 100 slag per minut och syresättningen i stigande. Maskventilation avslutas inte förrän man ser att barnet har regelbundna och kraftfulla andningsrörelser.

Om barnet inte etablerar spontanandnig efter en HLR-situation, trots att hjärtfrekvensen stigit tydligt över 100 slag/min, behöver man ta ställning till om barnet behöver intuberas för respiratorvård.

 

Hjärtfrekvensen stiger

Flödesschema