Säkerställ fungerande ventilation

Effektiv och fungerande ventilation är helt avgörande vid omhändertagande av nyfödda barn med apné eller otillräcklig andning.

Om hjärtfrekvensen inte stiger trots maskventilation bör man gå vidare och säkerställa en fungerande ventilation. Intubation rekommenderas för säkerställande av luftväg om kompetens är på plats, annars är larynxmask ett alternativ.

Larynxmask är säkert och ska finnas tillgängligt vid barnbord på förlossningen. Efter man satt en larynmask ska ventilationen utvärderas avseende bröstkorgsrörelser, auskultation av andningsljud och hjärtfrekvens.

Intubation av nyfödda barn ska utföras av person med adekvat träning, kunskap och erfarenhet. En misslyckad intubation är tid utan ventilation. Intubation kan även bli aktuell vid förlängd HLR och om larynxmask inte får avsedd effekt vid utvärdering av ventilationen. Efter intubation ska ventilationen utvärderas avseende bröstkorgsrörelser, auskultation av andningsljud och hjärtfrekvens.

Att mäta endtidal CO2 med en kapnograf eller kapnometer är ett sätt att försäkra sig om att den endotracheala tuben är i korrekt placerad i trachea. Vid asystoli eller extrem bradykardi i samband med svår asfyxi kan man dock få ett falskt negativt utslag på kapnografen eftersom lungcirkulationen är otillräcklig.

Hjärtfrekvensen stiger inte

 

Sätt en larynxmask eller intubera barnet om hjärtfrekvensen inte stiger trots maskventilation

Flödesschema