Övertrycksventilation kan orsaka ett läckage ur lungan till lungsäcken (pneumothorax), och kan leda till en allvarlig försämring hos ett redan påverkat barn. Särskilt allvarligt är en tryckpneumothorax som trycker undan och påverkar funktionen hos medellinjestrukturer som aorta, hjärta och de stora luftvägarna.

Symptom på pneumothorax:

  • plötslig försämring av syresättning och cirkulation under pågående ventilation eller som en komplikation till en andningsstörning
  • oliksidiga andningsljud (lyssna i axillerna)

Med en stark lampa mot bröstkorgen (transillumination) i mörkt rum kan man se en ökad upplysning på sidan med pneumothorax. En lungröntgen bekräftar diagnos men får inte fördröja handläggandet vid livshotande symtom.

Behandling av symptomgivande pneumothorax:

  • akut thoracocentes med venflon eller butterflynål när det akuta läget så kräver!
  • thoraxdränage med kontinuerligt sug

Observera att det inte är helt ovanligt att nyfödda barn har en mindre, spontant uppkommen pneumothorax, som endast ger måttliga symptom och inte kräver åtgärd.

bildG6Bilden visar vänstersidig pneumothorax.