Utvärdera ventilationen: Höjer sig bröstkorgen, hörs andningsljud, stiger hjärtfrekvensen?

Effektiv och fungerande ventilation är helt avgörande vid omhändertagande av sjuka nyfödda barn. Därför är det av största vikt att hela tiden säkerställa en fungerande ventilation

Efter att ha påbörjat maskventilation bör man utvärdera ventilationen direkt och därefter fortlöpande och regelbundet.

Om man ser bröstkorgsrörelser och kan auskultera andningsljud talar det för en fri luftväg, men för att vara säker på att man har en effektiv och fungerande ventilation ska barnet ha en stigande hjärtfrekvens. Om man inte har en stigande hjärtfrekvens kan man inte vara säker på att man har en fungerande ventilation.

Om bröstkorgen inte höjer sig måste A - fri luftväg åtgärdas.

Om bröstkorgen inte höjer sig

Korrigera mask

  • gör en funktionskontroll av T-stycket om tveksamhet finns kring utrustningen (är flödet igångsatt, är slangarna rätt kopplade?)
  • kontrollera att masken sluter tätt
  • torka rent ansiktet så att masken inte glider
  • överväg att vara två personer där den ena håller masken och den andra ventilerar

Justera huvudpositionen

  • se till att huvudet är i en neutral position
  • lyft käken

Avlägsna luftvägshinder och överväg rensugning

  • vid misstanke om luftvägshinder rensug svalget  under direkt insyn med hjälp av laryngoskop

Utvärdera ventilationen igen genom att titta efter bröstkorgsrörelser, lyssna efter andningsljud och utvärdera hjärtfrekvensen. För att vara säker på att man har en fungerande ventilation bör man fortlöpande och regelbundet utvärdera ventilationen.

 

Utvärdera ventilationen

Vid uteblivna bröstkorgsrörelser och ej stigande hjärtfrekvens - korrigera enligt algoritmen och utvärdera igen

Flödesschema