En viktig uppgift för teamet som utför neoHLR är att fortlöpande kommunicera med de anhöriga, så att dessa i möjligaste mån är införstådda med förloppet. Närstående ska alltid beredas möjlighet att vara nära barnet och delaktiga i förloppet, vilket ställer stora krav på de ansvariga att kunna ge ett professionellt stöd. 

Det är därför viktigt att kommunikation med anhöriga är en integrerad del av den simulerade träningen i neoHLR.

bildH5

Även kommunikation med de anhöriga bör ingå i den realistiskt utformade, simulerade neonatala HLR-situationen.