Koanalatresi är ett sällsynt tillstånd, där förbindelsen mellan näshålan och bakre svalget är uttalat trång eller helt blockerad. Unilateral atresi orsakar sällan akuta symtom. När båda sidorna är blockerade (bilateral atresi) kan tillståndet vara livshotande då nyfödda barn primärt andas genom näsan. Inledningsvis kan det vara lite oklart varför barnet inte kan etablera spontanandning efter födelsen utan att det varit en asfyxi. Vid spontanandning uppvisar barnet cyanos, men blir rosigt vid skrik (då hen munandas). Fri luftväg behöver bibehållas. Barnet kan ventileras via mask och öppen mun alternativt med larynxmask. Vid behov kan barnets luftväg hållas öppen med en svalgtub som förhindrar att munnen stängs.

Kontakta snarast klinik med ÖNH-läkare med erfarenhet av handläggning av koanalatresi.

10

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: