Detta avsnitt handlar om omhändertagande av det friska barnet