Anemi är ett tillstånd med lågt antal röda blodkroppar i blodet och motsvarande lågt Hb. (Hb kan dock vara normalt vid mätning direkt efter en akut blodförlust och barnet drabbas istället av hypovolemi). Det anemiska nyfödda barnet, som alltid har ett lågt Hb, har vanligen en normal eller ökad cirkulerande blodvolym. Vid uttalad anemi utvecklar fostret/barnet generell svullnad – hydrops. Dessa barn bör, om möjligt, handläggas på regionklinik. Till de vanligare orsakerna till anemi hos ett nyfött barn hör:

  • immunisering
  • infektion (t.ex parvovirus B19)
  • feto-maternell transfusion
  • tvillingstransfusionssyndrom

Eftersom det anemiska barnet redan har en normal eller hög cirkulerande blodvolym är det väsentligt att man inte ytterligare belastar det genom volymtillförsel, t ex omfattande blodtransfusioner. Vid symptomgivande, uttalad anemi måste i stället utbytestranfusion genomföras. Immunisering och hyperbilirubinemi handläggs enligt riktlinjer utgivna av Svenska Barnläkarföreningen.

bildG3

Bilden visar röntgenbild som visar hydrops fetalisp.g.a. uttalad anemi sekundärt till immunisering