B Ventilera: 60 inblåsningar per minut

Effektiv och fungerande ventilation är helt avgörande vid omhändertagande av nyfödda barn med apné eller otillräcklig andning.

Om det nyfödda barnet inte andas eller har en otillräcklig andning ska maskventilation med T-stycke (NeoPuffeller motsvarande) eller revivator (mask och blåsa) påbörjas så fort som möjligt. Målet är att ventilation ska påbörjas inom 60 sekunder efter födseln.

Maskventilation är i de allra flesta fall tillräcklig vid apné eller otillräcklig andning. I enstaka fall behöver intubation ske omgående, se avsnittet om Intubation.

Börja ventilera med en frekvens på 40-60 inblåsningar per minut och med luft, dvs 21% O2.

Koppla upp EKG och pulsoximeter och utvärdera ventilationen genom att titta efter bröstkorgsrörelser, lyssna efter andningsljud och utvärdera hjärtfrekvensen.

Var försiktig så att inte masken trycker mot ögonen, vilket kan orsaka bradykardi.

 

Om barnet inte andas eller har en otillräcklig andning - skapa en fri luftväg och påbörja maskventilation

Utvärdera ventilationen

Flödesschema