För att säkerställa att ventilationsstöd och övriga åtgärder under neonatal HLR genomförs på ett optimalt sätt bör vårdteamets medlemmar ha inhämtat kunskaper om och tränat i utförandet av de praktiska momenten, samt praktiserat dem i teamträning under realistiska förhållanden.

Detta avsnitt innehåller en genomgång av de vanligaste och viktigaste åtgärder som kan bli aktuella under en neonatal HLR-situation. Tanken är att de ska användas som en teoretisk bakgrund innan momenten övas praktiskt – färdigheter och praktiska moment kan aldrig läras in endast teoretiskt, utan det är den praktiska övningen (under handledning) som är central.

Personer som i sitt arbete har ansvar för att handlägga neonatala HLR-situationer bör ha beretts tillfälle att träna de praktiska momenten som ingår innan de tjänstgör självständigt. Vilka moment som bör behärskas varierar med yrkesroll och lokala förutsättningar, men all personal som i sitt arbete vårdar nyfödda ska kunna ventilera ett barn som har otillräcklig egenandning.