Familjer som genomgått den livskris som en allvarlig neonatal HLR-situation alltid innebär har ett stort behov av klargörande uppföljningssamtal. Detta gäller såväl när barnet efteråt bedöms vara friskt som när det avlidit eller riskerar bestående neurologiska skador.

Även för föräldrar med sjukvårdskunskap är det svårt att få grepp om de ofta kaotiska minnesbilderna från den stressade HLR-situationen. Under de uppföljande samtalen bör inblandade från förlossning och barnteam gå igenom händelseförloppet på ett förklarande, uppriktigt och ärligt sätt, så att de anhöriga därefter vet vad som hänt, varför åtgärder utförts, och hur de medicinskt kunniga tolkar orsaker, förlopp och – i den mån detta är möjligt – prognos. 

Under samtalen bör familjen även informeras om möjligheten att få det skedda genomgånget av en utomstående instans.

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: