Vid behov av fortsatt vård i respirator kan följande grundinställning av respirator vara till hjälp. Samråd snarast med neonatalbakjour:

  • tryckkontrollerad ventilation
  • andningsfrekvens 60/min
  • topptryck 20-25 cmH20
  • PEEP 4-5 cmH20
  • I:E-förhållande 1:2 (tiden för inspiration i förhållande till expiration)

Snar kontroll av blodgas rekommenderas för att utvärdera och styra ventilatorinställningar. Många asfyktiska barn är lungfriska varför risk finns för överventilation (vilket bör undvikas utifrån ett neuroprotektivt perspektiv). Justeringar av topptryck, frekvens och ventilatormode kan behövas utifrån lokala riktlinjer.

I akutfasen används alltid tryckstyrd ventilation. Eftersom tuben är okuffad föreligger ofta ett läckage, vars storlek påverkas av tubens storlek, lungans compliance och givna insufflationstryck. Uppmätta värden för tidal- och minutvolym kan därför vara inexakta och kan ofta inte användas för att styra ventilationen.

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: