A Skapa fri luftväg: Stimulera, torka torrt, motverka nedkylning

Det första steget vid omhändertagandet av ett påverkat nyfött barn är att torka det rent, helst med varma handdukar. Detta görs för att hudstimulera barnet, för att motverka nedkylning och för att skapa bättre förutsättningar om barnet skulle behöva ventileras.

För att skapa fri luftväg måste

  • barnets huvud positioneras rätt
  • käken lyftas korrekt
  • eventuellt luftvägshinder avlägsnas

Huvudet placeras i en neutral position, man kan med fördel placera en handduk under skulderbladen. Ofta är det en felaktig huvudposition som är orsaken till en ofri luftväg.

Fri luftväg

Bild anpassad efter Madar et al, Resuscitation, 2021. Publicerad med tillåtelse av ERC.

 

Det är även viktigt att se till att hakan inte är nedtryckt. Ibland kan ett lätt lyft av käken öppna upp luftvägen.

Fri luftväg

Bild anpassad efter Madar et al, Resuscitation, 2021.Publicerad med tillåtelse av ERC.

Rensugning skall inte göras rutinmässigt utan endast då man har misstanke om en ofri luftväg och att orsaken är ett mekaniskt luftvägshinder. Rensugning av luftvägen bör göras under direkt insyn dvs med hjälp av ett laryngoskop (se avsnittet Fri luftväg).

 

Skapa en fri luftväg genom att 

  • justera barnets huvud position
  • lyft försiktigt fram underkäken 
  • avlägsna eventuellt luftvägshinder

 

Rensugning av luftvägar är sällan indicerat

Flödesschema