Det finns flera olika sätt att transportera barn och därmed olika utrustning t ex. transportkuvös, babyskydd, liggande ”bilbarnstol” och olika selar. Det är av stor vikt att man inför varje transport inventerar vilken utrustning som är idealisk för just det barnet.  Det bör finnas en daglig rutin för att utrustningen skall vara kontrollerad och i ordning för att användas med kort varsel.

Transportkuvössystem: inkluderar förutom kuvösen, sug, ventilationsutrustning, infusionspumpar, patientmonitor samt fixeringsutrustning.

  • Labmodul kan övervägas vid längre transporter.
  • Akutväska
  • Kylväska för förvaring av ev. medföljande bröstmjölk.

Barnet

Barnet ska vara fixerat i anpassat säkerhetssystem under hela transporten. Flera system för fixering av barn under neonatala transporter finns.

Att tänka på innan avfärd gällande medicinsk utrustning:

  • Inkompatibla system är speciellt vanligt när transporter sker över regiongränser eller vid byte av fordon. Säkerställande av kompatibilitet bör ske före transport (fästanordningar, kopplingar för medföljande gaser, el-försörjning, temperaturreglering mm).

För att förberedelser ska gå så snabbt och säkert som möjligt bör checklistor användas.

 

Exempel på säkerhetssystem för neonatala transporter:

transport1transport2transport3