Välkommen till hemsidan för utbildning i hjärt-lungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR

startimg

Hjärt-lungräddning av nyfödda barn

Utbildningsmaterialet bygger på de svenska riktlinjerna för HLR av nyfödda, och riktar sig främst till de som arbetar vid förlossningsenheter och nyföddhetsavdelningar.

Flödesschemat, reviderat 2021, sammanfattar de aktuella riktlinjerna för neonatal HLR. Riktlinjerna bygger, med vissa avvikelser, på de riktlinjer som utfärdats av European Resuscitation Council (ERC), i samarbete med ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 2020-2021. Huvudnyhet i den svenska uppdateringen av riktlinje för neo-HLR 2021 är att målvärdena för uppnådd saturation under de första 10 minuterna höjts i enlighet med ERC´s riktlinje.

Under rubriken Neonatal HLR steg för steg presenteras schemat punkt för punkt. Under övriga rubriker finns mer fördjupad information kring omhändertagandet av det nyfödda barnet. Utbildningsmaterial och filmer är uppdaterade 2021.