Flertalet nyfödda genomför omställningen utan komplikationer, men 5-10 procent har svårt att etablera en fullgod andning vid födelsen, och drygt två barn av hundra behöver ett mer omfattande andningsstöd.

startimg

Hjärt-lungräddning av nyfödda barn

Juni 2021: Utbildningsprogrammet är under uppdatering. Det nya flödesschemat finns tillgängligt för nedladdning genom länken till höger och övriga sidor uppdateras löpande.

Välkommen till hemsidan för utbildning i hjärt-lungräddning av nyfödda barn, neonatal HLR. Utbildningsmaterialet bygger på de svenska riktlinjerna för HLR av nyfödda, och riktar sig främst till de som arbetar vid förlossningsenheter och nyföddhetsavdelningar.

Flödesschemat, reviderat 2016, sammanfattar de aktuella riktlinjerna för neonatal HLR. Riktlinjerna bygger, med vissa avvikelser, på de riktlinjer som utfärdats av European Resuscitation Council (ERC), i samarbete med ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) 2015.

Under rubriken Neonatal HLR steg för steg presenteras schemat punkt för punkt. Under övriga rubriker finns ytterligare, fördjupande information, kring omhändertagandet av det nyfödda barnet.