Om barnet trots adekvat ventilation och cirkulationsstöd med thoraxkompressioner inte svarar med stigande hjärtfrekvens bör administration av läkemedel övervägas. Aktuella farmaka vid neoHLR är främst tillförsel av extra syrgas och behandling med adrenalin intravenöst. 

 

newMedical