Missbildningar som blockerar de övre luftvägarna kan utgöra ett absolut andningshinder och således vara livshotande. Dessa sällsynta tillstånd bör förlösas och handläggas på regionenhet. Även barn med diafragmabråck kan debutera med en uttalad och svårhanterlig HLR-situation.

Flertalet övriga missbildningar leder vanligen inte till akuta, livshotande symptom och kräver sällan neonatal HLR direkt efter förlossningen. Däremot kräver flera missbildningar särskilda åtgärder i samband med födseln, och kan ibland även medföra nedsatt tolerans för den stress som förlossningen utgör, och därigenom ge ökad risk för svårigheter med den normala postnatala omställningen. Eventuell neoHLR utförs på vanligt sätt enligt flödesschemat.

På de följande sidorna ges några kortfattade råd om ytterligare handläggning av barn med missbildningar som kan kräva särskilda åtgärder i samband med förlossningen. Snarast möjligt – helst innan barnet fötts - bör kontakt tas med barnkirurgisk enhet för planering av den fortsatta handläggningen.

4