Detta avsnitt handlar om de förberedelser, rutiner och stöd som gäller vid neonatal HLR.