Flertalet barn klarar den påfrestning som en förlossning alltid innebär utan särskilda insatser eller åtgärder. Det är vårdens uppgift att möjliggöra för barnet att därefter ostört upprätta den första kontakten med sina föräldrar, utan onödiga ingrepp och distraktioner. Samtidigt är det också vårdens ansvar att fortlöpande bedöma det nyfödda barnets tillstånd och säkerställa att det snabbt och säkert får all hjälp som det eventuellt behöver. All personal som arbetar med nyfödda barn skall kunna utföra dessa arbetsuppgifter samtidigt.

Direkt efter födseln gör barnmorskan en systematisk bedömning av det nyfödda barnets tillstånd. Detta sker på ett strukturerat sätt, men utan att i onödan störa mor och barn i den för anknytningen viktiga fas av livet som just har börjat. 

Barnmorskan bedömer flera aspekter av barnets utseende, tillstånd och beteende(se Apgar), vilket nästan alltid kan göras utan att barnet separeras från mamman. Tillsammans med övrig personal som kommer i kontakt med mor och barn bedömer barnmorskan därefter fortlöpande barnets tillstånd under tiden efter förlossningen, utöver vid de fasta hållpunkter som finns angivna i de lokala föreskrifterna. Det nyfödda barnet ska andas regelbundet och utan ansträngning, vara aktivt och vitalt, samt interagera med föräldern.

bildC2

Det nyfödda barnet bedöms och torkas av, hållet i eller under placentahöjd, under omkring en halv minut, och läggs sedan hud-mot-hud på moderns bröst