Detta avsnitt handlar om hur du säkertställer ventilation och fri luftväg.