Kronisk asfyxi beror oftast på placentainsufficiens då kärlförändringar i placenta ger en sämre genomblödning av moderkakan. Detta leder till en intrauterin tillväxthämning som kan uppkomma vid:

  • blodtryckssjukdom hos mor (hypertoni, preeklampsi)
  • systemsjukdom hos mor (SLE, njursjukdom) 
  • fosterskada, missbildning
  • maternell och/eller fetal infektion
  • missbruk, rökning
  • anemi hos fostret
  • svår undernäring hos mamman

Barn som föds efter kronisk hypoxi kan vid födseln ha normala blodgaser, men förhöjda laktatnivåer som tecken på anaerob metabolism, vilket är sekundärt till försämrad vävnadsperfusion.

bildD3

Bilden visar: Intrauterint tillväxthämmat (SGA) barn