Inom 30 sekunder efter födseln ska barnet ta sitt första andetag och skrika; och barnmorskan bedöma om barnet behöver hjälp med sin omställning till livet utanför livmodern. 

Barnet läggs direkt hud-mot-hud på mammas bröst. Avnavling sker sedan efter några minuter.

För att motverka den avkylning av barnet som annars skulle ske i den (för barnet) svala omgivningen torkas barnet snabbt av. Vid de flesta förlossningsavdelningar tas prover för bestämning av pCO2, BE, pH och/eller laktat från navelsträngen. Provet ska tas så snart som möjligt efter födseln. Under provtagningen stasas navelsträngen tillfälligt med provtagarens fingrar. Prov tas från både navelven och navelartär med hepariniserade sprutor.

bildC3Prov från navelsträngen tas så snart som möjligt efter förlossningen, med bibehållen cirkulation och innan navelsträngen klipps av.