Med hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE) avses den hjärnpåverkan som kan utvecklas efter asfyxi och som står i viss relation till barnets framtida neurologiska utveckling. I det postnatala förloppet graderas svårighetsgraden vanligen enligt Sarnat och Levene (se tabell). Graderingen ger ett visst prognostiskt underlag, som dock inte är konklusivt.

tabellE3

Bedömning av HIE-grad enligt Sarnat/Levene