Omkring vart tionde barn har svårt att etablera tillräckligt god egenandning direkt efter födseln och behöver därför snarast få ett fullgott andningsstöd. Vanligen krävs bara en kort period med understödd andning för att barnet ska fylla sina lungor med luft, etablera lungvolym för adekvat gasutbyte, och få igång en stabil egenandning.

Drygt två barn av hundra kräver dock ett mer omfattande andningsstöd, och för 1-2 per 1000 födda fullgångna barn blir asfyxin så uttalad att den hotar barnets överlevnad eller framtida neurologiska utveckling. En fungerande ventilation är en förutsättning för framgångsrik neoHLR.

Nedan kan du välja mellan att först se tre filmer som illustrerar olika neonatala HLR-scenarier. En film som illustrerar neonatal HLR, en där man använder larynxmask för att skapa fri luftväg och en film där man intuberar för att skapa fri luftväg, ger thoraxkompressioner, sätter en navelvenskateter och ger adrenalin.

Du kan också välja att gå direkt till genomgången av de nationella riktlinjerna – NeoHLR steg för steg.

Film: Neonatal HLR

Se film om basal neonatal HLR (10 min)

Film: Neonatal HLR - larynxmask

Se film där man använder larynxmask för att skapa fri luftväg (8 min)

Film: Neonatal HLR - intubation, thoraxkompressioner och läkemedel

Se film där man intuberar för att skapa fri luftväg, ger thoraxkompressioner, sätter en navelvenskateter och ger adrenalin (17 min)

 

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: