Kontakt transportteam

Beslut om transport sker efter samråd med aktuell regionklinik.

Sverige finns för närvarande fyra specialiserade nationella neonatala transportteam (Umeå, Uppsala, Stockholm och Göteborg) med beredskap dygnet runt, som utför akuta och planerade uppdrag med ambulans, ambulansflyg eller helikopter i hela landet. Kontaktuppgifter finns på Svenska neonatalföreningens hemsida.

En säker transportorganisation förutsätter att det finns utarbetade alternativa planer om aktuell transport inte går att genomföra. Dessa planer skall innefatta både transportfordon och personal.

Beställning av transportfordon för lokala transportteam

Varje enhet bör ha en upparbetad rutin för hur transportbeställning går till i den egna regionen. Ring numret till ambulansbeställningen i din region.

Vanligtvis behövs nedanstående information:

  • Ange var transporten skall utgå ifrån, dvs det sjukhus och avdelning där patienten finns nu
  • Ange vart transporten skall gå, dvs mottagande sjukhus och avdelning
  • Ange om personal och/eller utrustning skall hämtas från någon annan plats först
  • Ange att det är en kuvöstransport och vilket transportkuvössystem som kommer att användas
  • beskriv beräknat behov av syrgas, medicinsk luft och om el (220v) behövs
  • Ange antal medföljande personal samt föräldrar
  • Diskutera möjligheten för föräldrarna att följa med på transporten. Målsättningen är att hålla ihop familjen så långt som det är möjligt

I vissa regioner får ambulans användas endast när patient finns med på transporten. I dessa fall måste annan transport av utrustning och personal planeras till patienten och/eller tillbaka till transportteamets bas. Sådan transport kan vara bårtaxi, sjuktransport eller varutransportfordon av adekvat storlek.

transport flyg2