Barn, vars mor behandlats med opiat under förlossningen, kan ha sänkt andningsdrive direkt efter födseln och under den närmaste tiden därefter. Eftersom opiater överförs till fostret med viss fördröjning, föreligger störst risk för andningspåverkan i tidsintervallet 30 minuter till 4 timmar efter administration.

Typiskt svarar barnet initialt på det starka stimuli som förlossningen innebär med normal andning, men är några minuter senare slö med hypoventilation/apné. När barnet stimuleras vaknar det till och andas, för att åter hypoventilera när stimuli upphör.

Observera att mammor med svår preeklampsi vid nedsövning för kejsarsnitt kan ha erhållit en mycket snabbverkande opiat för att minska risken för allvarlig blodtrycksstegring vid intubation, och att denna opiat kan ha nått och påverkat barnet vid framfödandet.

Opiatpåverkan kan motverkas med naloxonhydroklorid  (Naloxon), doserat enligt tabellen. Observera att naloxonhydroklorid har kortare effektduration än många opiater, och att upprepad dosering således kan behövas, samt att naloxonhydroklorid kan utlösa svår abstinens hos nyfödd vars mor använt opiat under en längre tid.