D Läkemedel: Fortsätt ventilera, överväg läkemedel

Effektiv och fungerande ventilation är helt avgörande vid omhändertagande av nyfödda barn med apné eller otillräcklig andning.

I de fall läkemedel är indicerat är en fungerande infart avgörande och bör därför förberedas så tidigt som möjligt:  akut navelvenskateterisering rekommenderas.

Vid neonatal HLR finns egentligen bara två tillstånd där läkemedelsadministration är indicerat: vid akut volymförlust samt vid bradykardi till följd av svår asfyxi.

Akut volymförlust uppkommer sällsynt men i de fall det sker är det oftast en blödningssituation där barnet förlorar blod under förlossningen. I dessa fall vill man i möjligaste mån ersätta volymförlusten med E-konc. Volymsubstitution behöver ges utan fördröjning varför motsvarande dos NaCl kan bli aktuellt innan blodet är på plats. Upprepad volymsubstitution kan behövas(se vidare under fliken Hypovolemi).

Vid allvarlig bradykardi och pågående thoraxkompressioner ges Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,01 mg/kg (=0.1 ml/kg). Indikationen för adrenalin är samma som för thoraxkompressioner, dvs hjärtfrekvens < 60 slag/min som inte stiger med fungerande ventilation. Vid fortsatt bradykardi upprepas Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,03 mg/kg(=0.3 ml/kg) var 3-5 min.

 

Adrenalindoser

 

Läkemedel behövs sällan men i de fall de behövs är det viktigt att snabbt säkra en fungerande infart.

Flödesschema