Alla nyfödda barn: Bedöm andning och tonus

All personal som arbetar med nyfödda barn ska kunna bedöma den nyföddes tillstånd och kunna initiera ett korrekt omhändertagande inklusive larma på adekvat assistans.

Den första bedömningen sker direkt vid födseln samtidigt som barnets omställning stöttas. Barnet torkas rent för att motverka nedkylning och för att stimulera andningen. Barnet ska snabbt komma igång med regelbunden andning.

Barn som inte kommer igång med andning inom 30 s eller är påtagligt slappa ska omedelbart avnavlas och tas till ett barnbord för att där påbörja omhändertagande enligt riktlinjer för neonatal HLR. Sen avnavling rekommenderas i normalfallet, undantaget barn i behov av omedelbara HLR-åtgärder.

Hos foster eller nyfödda är centrala nervsystemets tolerans för asfyxi betydligt större än hos vuxna på grund av den relativt sett låga syreförbrukningen jämfört med den vuxna hjärnan. Saturationen ligger under fosterlivet på cirka 60% och kan under förlossningen periodvis sjunka till 30 %. Efter födseln kan det ta upp till 10 minuter innan barnets syresättningsgrad (SpO2) överstiger 90 %. Att bedöma färg/cyanos initialt är därför av ringa värde och perifer cyanos kan kvarstå betydligt längre.

Observera att enstaka barn, trots att de varit aktiva och skrikit direkt efter födseln, kan få ett allvarligt andningsuppehåll under de följande timmarna. Det är således väsentligt att även till synes friska barn hålls under aktiv uppsikt under timmarna efter födseln. Kontrollera särskilt att barnets kroppsläge underlättar fri luftväg.

 

När barnets föds bedöms

  • barnets andning
  • barnets tonus.

Om barnet inte kommer igång med regelbunden andning inom 30 s skall det omedelbart avnavlas och tas till barnbordet för att där påbörja omhändertagande enligt riktlinjer för neonatal HLR.

Flödesschema