Barn med ryggmärgsbråck (myelomeningocele, MMC) har vanligen inte ökat behov av neoHLR vid födseln. Ett MMC kan vara mer eller mindre täckt av hud. När huden inte täcker hela bråcket är det väsentligt att det inte går hål på den hinna som omger det, så att bråcket skyddas mot infektioner och förhindras från att torka in och/eller avkylas. Avstå därför från onödigt ingående inspektion och hantering av bråcket. Täck med kompresser fuktade med kroppsvarm fysiologisk koksaltlösning. Paketera sedan med plastfilm, följt av torra dukar. Försök att säkra ”paketet” så att det förblir stabilt under den kommande transporten. Ett helt hudtäckt bråck behöver naturligtvis ingen extra bandagering.

Kontakta snarast regionklinik för att planera transport och fortsatt handläggning.

9