Bakom neohlrutbildning.se står Svenska Neonatalföreningen (SNF), Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB).

Materialet har sammanställts av:

SNF: Linda Wallström, Anders Dahlström, Kajsa Bohlin och Erik Borgström (neonatologer)

SBF: Britta Wernolf (barnmorska)

SFOG: Annika Jeppsson (obstetriker)

SFAI: Terje Blomstrand (anestesiolog)

RfB:Therese Almqvist (barnsjuksköterska)

Tidigare medlemmar som bidragit till hemsidan: Gunnar Sjörs(neonatolog), Agneta Rudberg(barnsjuksköterska)

 

Kapitlet Transport av nyfödd är författat av SWEPIQ transport-gruppen: Martino Corrias, Mattias Kjellberg, Johannes van den Berg, Tina Isaksson, Åsa Östberg, Marie Åberg Petersson, Andreas Selander och Lene Ödegården Richter.

 

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

lof