Välkommen till kunskapsprovet för Neonatal HLR!

Kunskapsprovet innehåller frågor med ett rätt svarsalternativ och beräknas ta cirka 15-30 minuter att genomföra. Se till att avsätta tid så att du kan genomföra hela kunskapskontrollen vid ett och samma tillfälle.

Kunskapsprovet finns i fyra varianter:

  • Barnsköterska, Undersköterska
  • Barnmorska, Gynekolog/Obstetriker
  • Barnläkare, Narkosläkare, Anestesisjuksköterska, Barnsjuksköterska
  • Transport

Välj det prov som stämmer överens med din yrkesroll.

 För att bli godkänd behöver du ha 16 rätt av totalt 20 frågor. Transportprovet består av 10 frågor.

Vid godkänt resultat genereras ett diplom som du kan skriva ut. Det går förstås också bra att ta en skärmbild eller skriva ut/spara som PDF om du inte har tillgång till skrivare.

Starta genom att klicka på ett av delmomenten nedan. Lycka till!


prov delmomentbildBarnsköterska, Undersköterska


prov delmomentbildBarnmorska, Gynekolog/Obstetriker


prov delmomentbildBarnläkare, Narkosläkare, Anestesisjuksköterska, Barnsjuksköterska, Narkosläkare, Anestesisjuksköterska, Barnsjuksköterska


prov delmomentbildTransport

Neo