Detta avsnitt handlar om omhändertagande av det underburna barnet.