Alla som i sitt arbete deltar i omhändertagandet av nyfödda ska kunna bedöma och ventilera ett barn som inte andas tillräckligt bra. Det åligger varje individ att, anpassat till respektive yrkesroll, inhämta den teoretiska kunskap och de färdigheter som krävs, liksom att genomgå den kunskapskontroll som arbetsgivaren beslutar om.

Alla medlemmar av neoHLR teamet ska kunna:

  1. anhörigstöd
  2. barnbordet
  3. dokumentation
  4. hitta utrustning i rummet
  5. koppla barnet till EKG och pulsoximeter
  6. larmrutiner
  7. maskventilation
  8. thoraxkompression

bildH3

Oberoende av yrkeskategori har alla i teamet ett ansvar för att omhändertagandet av barnet blir optimalt och ett ansvar för att reagera på felaktigheter.