Inlärning i tre steg

Erfarenheten har visat att det är lämpligt att dela in inlärningen av neoHLR i nedanstående tre steg. Alla som i sitt arbete ansvarar för omhändertagandet av nyfödda barn bör ha gått igenom de två första stegen innan de genomför självständiga arbetspass, t.ex. som primärjour med ansvar för neoHLR.

Steg 1. Teoretisk kunskap

Kunskap om – och förståelse av – den normala fysiologin, asfyxins förlopp, samt de åtgärder som ingår i neonatal HLR är nödvändiga för att det nyfödda barnet ska få fullgod hjälp. De svenska nationella riktlinjerna presenteras översiktligt på den här hemsidan och mer utförligt i skriften ”Asfyxi och neonatal HLR", SFOG ARG Rapport 70, 2013. Dessa kunskaper inhämtas lämpligen som självstudier, med avslutande kunskapsprov för studerande och yrkesverksamma.

Steg 2. Praktiska färdigheter

Ett efter yrkesroll anpassat urval av de åtgärder som finns beskrivna under rubriken ”Färdigheter” bör tränas under handledning.

Steg 3. Teamträning med fokus på kommunikation och samarbete

Erfarenhet och vetenskap visar att teamets förmåga att samarbeta och kommunicera har avgörande betydelse för resultatet, särskilt i akuta vårdsituationer, samt att resultaten förbättras om teamets medlemmar får träna under verklighetsliknande betingelser. För att dessa övningar ska kunna fokuseras på kommunikation och samarbete är det viktigt att deltagarna redan behärskar den teoretiska bakgrunden och de praktiska färdigheterna innan teamträning inleds.

bildH2

NeoHLR är ett teamarbete, som ofta utförs av en i hast sammankallad grupp. Det är då extra viktigt att gruppens medlemmar vet sina respektive roller och kan kommunicera inom gruppen.