I detta program presenteras aktuella riktlinjer för neonatal HLR, och bakgrunden till dessa. Den som vill koncentrera sina studier till handläggningen av det asfyktiska barnet, eller som har begränsat med tid, går lämpligen direkt till fliken ”Neonatal HLR steg för steg”. Därefter kan man läsa om de praktiska färdigheter som behövs för att genomföra HLR under fliken ”Färdigheter/Tekniker”.

 

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns även material om det friska barnet; om fosterfysiologi och fysiologisk omställning i samband med födseln; om riskfaktorer under graviditet och förlossning samt om barn med särskilda tillstånd inklusive underburenhet. Vi rekommenderar att du börjar med fliken om det friska barnet.

Innehållet är fokuserat på den neonatala HLR-situationen, och berör endast översiktligt tillstånd som leder till eller resulterar av denna. För fördjupade kunskaper hänvisas till nationella riktlinjer/vårdprogram, samt till aktuella läroböcker och övriga referenser.

Avsikten är att materialet ska användas vid vidareutbildning av personal vid svenska förlossnings-, neonatal- och anestesienheter, samt vid motsvarande vårdutbildningar. Hemsidan är öppen för allmänheten, men för att få tillgång till kunskapsprovet krävs inloggning. 

Det tryckta flödesschemat kan laddas ner i pdf-format eller rekvireras i affischformat från Löf.

Användningen av programmet är till största delar självförklarande. Om du har frågor om eller synpunkter på programmet, klicka på Kontakt till höger och maila oss ditt ärende.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!