Bakom utbildningsmaterialet står Svenska Neonatalföreningen (SNF), Svensk Föreing för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB).

Materialet har sammanställts av för:

SNF: Linda Wallström, Anders Dahlström, Kajsa Bohlin (alla neonatologer)

SBF: Britta Wernolf (barnmorska)

SFOG: Annika Jeppsson (obstetriker)

SFAI: Terje Blomstrand (anestesiolog)

RfB: Agneta Rudberg (barnsjuksköterska)

 

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

lof