Bakom neohlrutbildning.se står Svenska Neonatalföreningen (SNF), Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet (SBF), Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB).

Materialet har sammanställts av:

SNF: Linda Wallström, Anders Dahlström, Kajsa Bohlin (alla neonatologer)

SBF: Britta Wernolf (barnmorska)

SFOG: Annika Jeppsson (obstetriker)

SFAI: Terje Blomstrand (anestesiolog)

RfB: Agneta Rudberg (barnsjuksköterska)

 

Kapitlet Transport av nyfödd är författat av SWEPIQ transport-gruppen: Martino Corrias, Mattias Kjellberg, Johannes van den Berg, Ann-Sofie Isaksson, Lena Ingelsson, Christina Isaksson, Agneta Smedsaas Löfvenberg, Johannes Bengnér, Åsa Östberg, Ulrik Lindström, Ingrid Hassis, Thomas Hägg och Marie Åberg Petersson.

 

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

lof