Foster som tidigare under graviditeten utsatts för en suboptimal miljö kan ha nedsatta resurser för att klara av den påfrestning som förlossningen ofta innebär. För dessa barn kan ett förlossningsförlopp som det mindre utsatta barnet klarar utan problem leda till kliniskt relevant, akut asfyxi.

Infektion

Maternell feber under förlossningen är en oberoende riskfaktor för neonatal död, neonatala kramper och bestående hjärnskada. Om mamman har feber reduceras fostrets förmåga att försvara sig mot hypoxi på ett markant sätt. Observera att infektion hos fostret kan förekomma utan mamman har några infektionstecken.

PPROM (preterm premature rupture of membranes)

Mellan 25 och 30% av alla förtidsbörder startar med spontan för tidig vattenavgång, ofta av oklar anledning - även om studier visar att subklinisk infektion är en vanlig utlösande faktor. Ju tidigare i graviditeten PPROM sker, desto större är risken att en infektion är den utlösande faktorn. Vid långvarig vattenavgång ökar risken för fetal och/eller maternell infektion högst väsentligt. Även vid långvarig vattenavgång i fullgången tid ökar risken för infektion hos fostret.

Diabetes mellitus

Diabetes hos modern under graviditet medför ökad frekvens av spontana missfall, intrauterin fosterdöd samt ökad risk för missbildningar hos barnet. Den sekundära hyperinsulinemin hos barnet medför accelererad tillväxt under fostertiden.

Högt BMI

Övervikt och fetma under graviditet leder till ökad risk för missbildningar och för tidig födsel. Det finns ett samband mellan fetma hos modern i tidig graviditet och ryggmärgsbråck, hjärtfel, och gomspalt. Även risken för gestationsdiabetes, graviditetsinducerad hypertoni, preeklampsi och eklampsi är ökad hos den överviktiga gravida kvinnan.

figurD4

Risken för neonatala komplikationer ökar vid högt maternellt BMI