Koanalatresi är ett sällsynt tillstånd, där förbindelsen mellan näshålan och bakre svalget är uttalat trång eller helt blockerad. När båda sidorna är blockerade leder tillståndet till att barnet inte kan andas genom näsan, vilket bland annat krävs under amning. Under spontanandning är barnet rosigt vid skrik, men cyanotiskt när det tystnar, och det hörs ingen luftpassage genom näsborrarna. Barnet kan dock andas genom munnen, varför fri luftväg kan upprätthållas och barnet kan ventileras fullgott via mask och öppen mun. Vid behov kan barnets luftväg hållas öppen med en svalgtub som förhindrar att munnen stängs.

Kontakta snarast klinik med ÖNH-läkare med erfarenhet av handläggning av koanalatresi.

10

 

Nu är det här avsnittet slut. Klicka på länken nedan eller använd menyn för att fortsätta: