Vid misstanke om hypovolemi (anamnes förenlig med akut blodförlust såsom vid vasa previa eller navelsträngsruptur) ges kroppsvarmt O Rh-negativt erytrocytkoncentrat, 10-15 ml/kg under 5-10 min. Om inte erytrocytkoncentrat finns omedelbart tillgängligt ges motsvarande volym kristalloid, NaCl 9 mg/ml.

volym

Skilj mellan hypovolemi och anemi, och var försiktig med volymsubstitution i situationer förenliga med en kronisk anemi (immunisering, kronisk feto-maternell transfusion) då barnet i dessa situationer kan ha en ökad cirkulerande blodvolym med begynnande hjärtsvikt, och därför ha svårt att tolerera en ytterligare volymsbelastning. För dessa barn kan i stället blodbyte för att korrigera anemin vara aktuell – samråd med erfaren kollega eller bakjour på regionklinik. Observera att många barn som genomgått en besvärlig förlossning med mer eller mindre uttalad asfyxi har en uttalad perifier vasokonstriktion och är bleka under de första timmarna efter födseln, utan att ha vare sig anemi eller hypovolemi.

BildF20Vid hypovolemi ges kroppsvarm NaCl 9 mg/ml eller O Rh-negativt erytrocytkoncentrat