Omkring vart tionde barn har problem med att etablera tillräckligt god egenandning direkt efter födseln och behöver därför snarast få ett fullgott andningsstöd.

Vanligen krävs bara en kort period med understödd andning för att barnet ska fylla sina, vid födseln, vätskefyllda lungor med luft och etablera sin lungvolym, och få igång en stabil egenandning. Drygt två barn av hundra kräver dock ett mer omfattande andningsstöd, och för 1-2 barn per 1000 födda fullgångna barn blir asfyxin så uttalad att den hotar barnets överlevnad och/eller framtida neurologiska utveckling. För dessa barn är det av avgörande betydelse att deras tillstånd upptäcks och åtgärdas snabbt – att de snarast får fullgod neonatal HLR.

Nedan kan du välja mellan att först se två filmer som illustrerar två olika neonatala HLR-scenarier, ett basalt och ett avancerat, eller att gå direkt till genomgången av de nationella riktlinjerna – NeoHLR steg för steg.

 

Film: Basal neonatal HLR

Se film om basal neonatal HLR (7 min)

Film: Avancerad neonatal HLR

Se film om avancerad neonatal HLR (11 min)