Alla förlossningsenheter bör ha tydliga larmrutiner för tillkallande av lokal assistans, primärjour och bakjour för handläggning av nyfödda barn. Larmrutinerna bör vara enkla att utföra, välkända för all berörd personal och samma oavsett tid på dygnet. Larmbehovet kan indelas i tre nivåer:

Larmnivå 1: Lokal assistans

Tillkallar assistans av all personal som vid tillfället befinner sig på enheten. Detta ska kunna ske enkelt och utan att göra uppehåll i de initiala neonatala HLR-åtgärderna.

Larmnivå 2: Primärjour/NeoHLR-team

Sjukhusets NeoHLR-team larmas och leds av sjukhusbunden jourhavande läkare med primärt ansvar för neonatal HLR och möjlighet att komma till enheten inom någon minut. Vanligen barnklinikens primärjour eller – vid enheter som saknar sjukhusbunden barnprimärjour – anestesijour. 

Larmnivå 3: Bakjour

Sjukhusbunden (eller beredskap med kort inställelsetid) läkare med kunskap i avancerad neonatal HLR och god färdighet i att säkra luftväg på nyfödda barn. Vanligen bakjour vid anestesi och/eller barnklinik, vid främst större enheter (regionkliniker) neonatalbakjour. 

 

larmrutinLarmnivå 2 samlar snabbt sjukhusets neoHLR-team kring det dåliga barnet.