En viktig komponent vid kronisk asfyxi är placentainsufficiens som innebär en sämre genomblödning av moderkakan, vanligen beroende på kärlförändringar. Orsaken är ofta oklar men leder till en intrauterin tillväxthämning som kan uppkomma vid:

  1. högt blodtryck, preeklampsi, njursjukdom eller systemsjukdom (ex SLE) hos mamman
  2. fosterskada, missbildning
  3. maternell och fetal infektion
  4. missbruk, rökning
  5. anemi hos barnet
  6. undernäring hos mamman

Barn som föds efter kronisk hypoxi kan ha normala blodgaser, men uppvisar ofta förhöjda laktatnivåer som tecken på anaerob metabolism, sekundärt till försämrad vävnadsperfusion.

bildD3

Bilden visar: Intrauterint tillväxthämmat (SGA) barn