Neonatal HLR utförs ofta under pressade förhållanden, med många händelser under kort tid och med flera olika yrkesgrupper inblandade. För barnet och dess föräldrar är situationen alltid omvälvande och svår att förstå. Det är därför särskilt väsentligt att åtgärder och insatser dokumenteras fortlöpande, på antingen tavla eller blankett utformad för ändamålet. Ett exempel på sådan blankett ses här (ladda ner arbetsbladet i pdf-format här).

 

Efter avslutad HLR-insats skall händelseförloppet journalföras såväl på FV2-blankett som i barnets (nyupprättade) journal samt registreras i kvalitetsregistret SNQ.

Tänk på att det inträffade alltid är omvälvande för barnets föräldrar och kan ha livsavgörande betydelse för barnet och dess familj, samt att dessa har rätt att i efterhand kunna ta del av en fullgod och ärlig dokumentation. Se därför till att insatserna blir noggrant journalförda.

blankett