För barn >2,0 kg är larynxmask ett accepterat alternativ till intubation vid svårighet att ventilera med ansiktsmask. Det är också ett alternativ i de lägen kompetens att intubera inte hunnit på plats, eller intubation av annat skäl inte lyckas. Till skillnad från att intubera är nedförande av larynxmask förhållandevis enkelt att lära sig, och randomiserade studier har visat att med upplärd personal minskade såväl behov av intubation som inläggningar på neonatalavdelningar vid användande av larynxmask jämfört med de som ventilerades på mask.
Införandet sker utan laryngoskopi och larynxmasken hålls på plats i svalget med ett lätt tryck nedåt, efter att den nedförts med en jämn rörelse tills man stött på ett tydligt motstånd. Vid övertrycksventilation höjer sig bröstkorgen som tecken på att masken sitter korrekt, och inget luftläckage hörs. 

 Filmen går igenom hur barnets luftväg kan säkras med hjälp av larynxmask. Filmen är knappt 3 minuter lång.

 

LMAF2 98

Larynxmaskens öppning är ellipsformad och omges av en kuff som tätar mot omgivande svalgväggar när masken är korrekt placerad. 

 

LMAF2 99

Larynxmasker finns i olika modeller med såväl gelfylld kuff som uppblåsbar kuff med eller utan sugkanal.

 

När barnet förbättrats och etablerat en god spontanandning kan larynxmasken avlägsnas. Eftersom stämbanden inte passeras kan barnet vid förbättring ibland även höras skrika medan larynxmasken fortfarande är kvar.
Larynxmask kan också orsaka kväljningar hos barn med bevarade, eller återkommande, svalgreflexer och är därför allra mest lättanvänt på ett mycket medtaget barn, precis som det är lättare att intubera ett helt slappt barn. För neonatalt bruk används larynxmask storlek 1. Storlek 1 med gelfylld kuff (e.g i-gel®) rekommenderas endast från 2 kg av tillverkaren. Den förfyllda kuffen är för stor för mindre barn.
Erfarenhet av larynxmask med uppblåsbar kuff finns på barn under 2 kg, men är för begränsade för att rekommenderas. I de studierna har storlek 1 också använts, och kuffen fyllts upp med liten mängd luft, dock så det blivit ”tätt” i svalget vid ventilation, dvs inte tecken på läckage vid inblåsningar. Larynxmasker storlek 1 med uppblåsbar kuff marknadsförs för barn 0-5 kg. Dessa kan således prövas även på barn under 2 kg som rescue-device i situationen ”can´t ventilate, can´t intubate”.

Vissa modeller har även sugkanal som ger möjlighet att föra ned en sugkateter och suga i ventrikeln.

Larynxmask ska endast användas kortvarigt i den akuta situationen. Vid långdragen HLR-situation eller när det föreligger behov av fortsatt respiratorvård bör barnet intuberas så snart det är praktiskt möjligt.

Funktionskontroll

På larynxmask med uppblåsbar kuff ska denna täthetskontrolleras innan användning. Det sker genom att kuffen blåses upp med en luftfylld spruta varefter man konstaterar att kuffen inte pyser ihop.

Införandeteknik

  • böj barnets huvud bakåt
  • håll larynxmasken med öppningen riktad mot barnets fötter
  • för sedan in larynxmasken längs med gomtaket med en jämn, bestämd rörelse, tills du möter ett tydligt motstånd i svalget. Spetsen på masken sitter då i den översta delen av esofagus
  • fyll eventuell uppblåsbar kuff innan ventilation påbörjas
  • håll larynxmasken på plats genom ett konstant lätt tryck nedåt. Man kan alltså inte släppa larynxmasken efter nedförandet, då glider den ovillkorligen upp!