Anemi är ett tillstånd med lågt antal röda blodkroppar i blodet och motsvarande lågt Hb. (Hb kan dock vara normalt vid mätning direkt efter en akut blodförlust och barnet drabbas istället av hypovolemi). Det anemiska fostret/barnet har vanligen en normal eller ökad cirkulerande blodvolym. Vid uttalad anemi utvecklar fostret/barnet generell svullnad – hydrops. Dessa barn bör handläggas på regionklinik. Till de vanligare orsakerna till anemi hos ett nyfött barn hör:

  1. immunisering
  2. infektion
  3. feto-maternell transfusion
  4. tvillingstransfusionssyndrom

Eftersom det anemiska barnet redan har en normal eller hög cirkulerande blodvolym är det väsentligt att man inte ytterligare belastar det genom volymtillförsel, t ex omfattande blodtransfusioner. Vid symptomgivande, uttalad anemi bör i stället utbytestranfusion övervägas. Immunisering och hyperbilirubinemi handläggs enligt riktlinjer utgivna av Svenska Barnläkarföreningen.

bildG3

Bilden visar röntgenbild som visar hydrops fetalisp.g.a. uttalad anemi sekundärt till immunisering