Thoraxkompressioner kommer inte hjälpa om man inte först etablerat en adekvat ventilation. Om minst 60 sekunders säkerställd effektiv ventilation inte ger stigande hjärtfrekvens påbörjas thoraxkompressioner.  

Observera att det under pågående thoraxkompressioner är svårt att utvärdera effekten av HLR-insatserna, då kompressionerna ger störningar på EKG. Lämpligen gör man därför ett mycket kort avbrott var 30:e sekund för snabb utvärdering.

Kompressionerna kan genomföras med någon av följande två tekniker:

  • tumfattning
  • fingerspetsfattning

tum

Tumfattningstekniken är något mer effektiv, men kan ibland vara svår att utföra.

Thoraxkompressioner och inblåsningar utförs samtidigt enligt endera av dessa två tekniker:

  • samordnat 3:1, dvs 90 kompressioner och 30 inblåsningar per minut
  • ej samordnat, dvs 120 kompressioner och 60 inblåsningar per minut

Effektiv ventilation är grunden för all neonatal HLR och skall alltid prioriteras!

flodesschema del11