För det nyfödda barnet innebär omgivningstemperaturen i förlossningsrummet en nedkylningsrisk, särskilt om det inte torkas av. Att avdunsta vatten från huden leder snabbt till sänkt kroppstemperatur.

Eftersom det nyfödda barnet även har reducerad förmåga att mobilisera de värmealstrande processer som senare i livet motverkar nedkylning till temperaturer under kroppens normala (36,5-37,5°C), är det väsentligt att aktivt förhindra värmeförluster från den nyfödde för att bibehålla denna temperatur. Detta sker i normalfallet genom att barnet torkas torrt direkt efter födseln, för att sedan placeras hud-mot-hud på moderns (eller partnerns) bröst, varefter de hudytor som inte vetter mot föräldern täcks med en varm duk.

 

bildB9

Det nyfödda barnet torkas av och placeras hud-mot-hud på moderns bröst

flodesschema del01