Flertalet asfyktiska nyfödda kan ventileras fullgott via mask (eller larynxmask om barnet väger kring 2 kg eller mer). Man bör därför undvika att intubera barnet innan  lungorna har fyllts med luft. Undantag är:

  • vissa mycket för tidigt födda barn
  • barn med medfött diafragmabråck
  • barn med missbildningar i övre luftvägarna

Senare kan intubation vara aktuellt för att säkra luftvägen:

  • under långdragen neonatal HLR
  • inför transport inom eller utom sjukhuset
  • p.g.a. fortsatt otillräcklig egenandning
  • p.g.a. uttalad andningsstörning

Intubationsförsök skall endast utföras av den som har utsikter att lyckas. Särskilt innan lungan luftfyllts är ett misslyckat intubationsförsök = tidsperiod med utebliven adekvat ventilation = förlängd asfyxi!

 

Tubstorlek och längd

Barnets vikt < 1 kg 1-2 kg 2-3 kg > 4 kg
Tubstorlek 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0
Tublängd (i mungipan) 6-7 cm 7-8 cm 8-9 cm > 9 cm

flodesschema del14